SANGGUNIANG

PANLUNGSOD

SANGGUNIANG

PANLUNGSOD

SANGGUNIANG

PANLUNGSOD

ASAHAN ANG SERBISYONG WAGAS mula sa ating KONSEHO 2022 - 2025, kasama si Bise Arnold Arcillas at ating Mayora Arlene Arcillas.

ANG KONSEHO

Ang Sangguniang Panlungsod ay ang kinatawan ng gobyerno na nag-aapruba ng mga ordinansa at resolusyon ng Lungsod ng Santa Rosa.

 

Ito ay pinangungunahan ng Bise-Alkalde ng lungsod at binubuo ng labindalawang konsehal ng lungsod.

ANG KONSEHO

Ang Sangguniang Panlungsod ay ang kinatawan ng gobyerno na nag-aapruba ng mga ordinansa at resolusyon ng Lungsod ng Santa Rosa.

 

Ito ay pinangungunahan ng Bise-Alkalde ng lungsod at binubuo ng labindalawang konsehal ng lungsod.

MGA KAGANAPAN

Mayor Arlene arcillas, kinilala at pinarangalan ng philippine red cross

MGA KAGANAPAN

HAPPENING NOW:

Mayor Arlene Arcillas, Kinilala at Pinangaralan ng Philippine Red Cross

MGA TANGGAPAN

HON. MA. THERESA C. AALA

LOC. 8246

HON. JOEY CATINDIG

LOC. 8252

HON. RODRIGO B. MALAPITAN

LOC. 8247

HON. SONIA U. ALGABRE

LOC. 8241

HON. MYTHOR C. CENDAÑA

LOC. 8242

HON. INA CLARIZA B. CARTAGENA

LOC. 8243

HON. ROY M. GONZALES

LOC. 8245

HON. JOSE JOEL L. AALA

LOC. 8250

HON. MANUEL ALIPON

LOC. 8253

HON. LAUDEMER A. CARTA

LOC. 8244

HON. ANTONIO M. TUZON JR.

LOC. 8248

HON. WILFREDO A. CASTRO

LOC. 8249